Umweltinformationsgesetz Thüringen (ThürUIG) (Thüringen)

Link zum Gesetzestext:
Gesetzestext: Umweltinformationsgesetz Thüringen (ThürUIG) (Thüringen)
Trat in Kraft am:
10. Oktober 2006